Uppdatering om Garaget

Tidigare har det meddelats att föreningen sagt upp hyreskontraktet med Brf. S:t Erik som hyrt tretton av garageplatserna i vårt garage. Anledningen är att vår kö till garaget har växt mycket snabbt de senaste åren och det fanns medlemmar som stått över tre år utan att få en parkeringsplats. Att i den situationen hyra ut platser externt var inte förenligt med föreningens stadgar och styrelsens uppdrag.

Uppsägningen skedde i god tid innan hyreskontraktet gick ut för snart två år sedan för att våra grannar skulle ha god tid på sig att hitta alternativa parkeringsplatser. Styrelsen har inte förrän nu kunnat ge ett definitivt datum när platserna blir tillgängliga då S:t Erik i sista stund begärde uppskov med utflyttningen hos hyresnämnden. Detta gjorde att de köpte sig ytterligare fyra månader i väntan på att hyresnämnden skulle ha tid för förhandling i ärendet. I förra veckan kom hyresnämndens dom som gav avslag på uppskovsbegäran och beslut att deras bilar skulle flyttas ut omedelbart.

Under tiden sedan uppsägningen har kön ytterligare dubblats vilket bara bekräftar att beslutet som togs år 2019 var det rätta. Detta gör att vi nu kommer kunna erbjuda alla medlemmar som står i garagekön en plats – faktiskt är det så att det ser ut att gå precis jämnt ut.

Vi väntar fortfarande på att få låsbrickorna från Brf. S:t Erik men alla ni som står i garagekön kommer bli kontaktade inom kort för kontraktsskrivning och få tillgång till er parkering så snart det är möjligt.

Tyvärr har några av de som tidigare hyrt parkeringsplats reagerat mycket negativt på uppsägningen och hört av sig till oss och uttryckt det som att uppsägningen har ”kommit som en överraskning” trots den långa framförhållningen. Kommunikationen till Brf. S:t Eriks medlemmar har sköts av deras styrelse utan vår inblick eller påverkan. Tydligen har också medlemmar från Brf. S:t Erik kontaktat enskilda medlemmar i vår förening och gjort antydanden om att uppsägningen av hyreskontraktet var felaktig samt spritt lösa rykten om hur uppsägningen skulle kunna påverka vår förening negativt ur ekonomisk synpunkt. Den nuvarande Styrelsen vill därför passa på att försäkra er medlemmar att vi och tidigare inblandade styrelser har varit mycket noggranna med hur uppsägningen skett, hur vi har informerat och diskuterat med hyresgästen Brf. S:t Erik och att vi genom hela processen har använt oss av extern juridisk kompetens för att säkerställa att vi gör allt enligt reglerna. Om ni som medlemmar har frågor så hör gärna av er till någon i styrelsen eller på styrelsen@tegelladan.com så förklarar och tydliggör vi gärna.

Med vänlig hälsning Styrelsen Brf Tegelladan 1

Äntligen godkänd OVK

Nu har vi fått godkänt på OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Besiktningen genomfördes redan i slutet på 2019 men på grund av pandemin kunde inte ventilationskontrollanterna komma tillbaka och besiktiga de få punkter som behövde åtgärdas för att vi skulle få godkänt. Det har de nu gjort och vi har intyg på att vår ventilation uppfyller alla krav. Nästa OVK är 2024.

Com Hem blir Tele2

Tele2 och Com Hem har gått ihop och heter nu Tele2.

Ni behöver inte göra något. För oss boende i Tegelladan fortsätter allt att fungera precis som tidigare utan att vi behöver göra något. Ert tv-utbud och eventuella övriga tjänster kommer att fungera som vanligt. Vi kommer alla att informeras av Tele2 separat via e-post eller brev. Framtida fakturor och information kommer att skickas från Tele2.

För mer information gå in på tele2.se/tele2-hus.

Administrativ avgift vid tilldelning och byte av garageplats införs

I samband med bytet av ekonomisk förvaltare så har styrelsen gått igenom alla kostnader som är relaterade till förvaltningen och beslutat att införa en avgift som täcker kostnaden för köhantering och kontraktsskrivning av garageplatser. Det innebär att vid tilldelning av ny plats eller byte av plats så utgår det härmed en engångsavgift på 1195 kr plus moms. Detta är en engångskostnad vid kontraktsskrivning och den gäller alla typer av platser. Den depositionsavgift som tidigare funnits för låsbrickor till garaget har tagits bort.

Ny ekonomisk förvaltare från 2021-04-01

Vår nya förvaltare av föreningens ekonomi heter Nabo och i och med det har vi nytt bankgironummer.

För betalning av april månads avgift – använd den avi du fått i postlådan från Nabo. Du som i fortsättningen vill betala med e-faktura eller autogiro finner information hur detta görs i den information som gått ut tillsammans med avin från Nabo.

Nabo har en medlemsportal där du ser dina avier, ändrar aviseringsmetod av dessa samt ser information om er lägenhet och eventuella lokaler/parkeringsplatser: https://portal.nabo.se/kundportal/start

Här finns information om hur du ändrar aviseringssätt av din avi: https://youtu.be/6li6Hfpzq7M 

Här finns en genomgång av Nabos medlemsportalen

Viktigt – Autogiro och e-faktura fungerar inte för avgiften i april månad

Den 1 april byter vår bostadsrättsförening förvaltare och den nya förvaltaren för vår ekonomi heter Nabo.

För er som betalar månadsavgiften med autogiro eller e-faktura så vill vi göra er uppmärksamma på att betalningen inte kan flyttas över automatiskt till en ny mottagare utan alla kommer få en gammaldags avi per post i brevlådan för april månads avgift.

Instruktioner hur ni ansluter avgiften till autogiro eller e-faktura igen, för de som önskar det, kommer gå ut i april.

Vi är medvetna om att detta rubbar era rutiner och skapar krångel men vi ber om överseende och självklart kommer föreningen vara lite extra uppmärksam och påminna om någon missar betalningen.

Om det dyker upp frågor så kontakta gärna styrelsen på styrelsen@tegelladan.com

Pumpen bytt – värmen tillbaka

Nu är den utslitna pumpen i värmesystemet bytt och värmen ska återgå till det normala. Ni som upplevt problem får gärna hålla lite extra koll på värmen de närmaste dagarna.

Störning i uppvärmning – service pågår

Medlemmar har hört av sig och meddelat att värmen inte kommer upp i önskad temperatur. I fredags kunde vi identifiera att en pump i värmesystemet är utsliten och det påverkar delar av huset. Just nu väntar vi på reservdelar och så fort de kommer så ska värmen återgå till det normala – leverantören beräknar att allt ska kunna vara åtgärdat innan kommande helg.