Mäklare kontaktar ’Mäklare Direkt’ vid Riksbyggen för att dels erhålla information om föreningen och dels om rutiner vid överlåtelser

Information om föreningen finns på hemsidan i form av stadgar, årsredovisningar och föreningens trivselregler som besvarar många frågor

Brf Tegelladan 1 är en äkta förening

Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlemmar

Föreningen tar en överlåteseavgift i samband med överlåtelse. Säljaren bekostar överlåteseavgiften som uppgår till 2.5 % av gällande basbelopp

Föreningen tar en pantsättningsavgift som uppgår till 1,0 % av gällande basbelopp per upplagt lån

Med bostadsrätten följer inte rätt till garageplats. En bostadsrättshavare kan ansöka om en garageplats fr.o.m. tillträdesdagen

Ingen bostadsrätt i föreningen har egen uteplats på gården med direktutgång till stengången längs med husfasaden. Denna yta tillhör inte enskild bostadsrätt

Till lägenheterna finns källarförråd. Säljaren får lämna upplysning om källarförrådet. Det är inte uppmätt och upptaget i lägenhetsförteckningen

Tomträttsavtal för Brf Tegelladan 1 är från och med 2015-12-01 följande:

2015-12-01-2016-11-30: 511 000 kr per år
2016-12-01-2017-11-30: 597 000 kr per år och därefter,
2017-12-01-2025-11-30: 683 000 kr per år

Senast utförda energideklaration kan laddas ner här: Energideklaration Tegelladan 2020

När du har skrivit in din sökfras, tryck ENTER för att påbörja sökningen...