Föreningen har en Hilti-borrmaskin som medlemmar kan låna. Det går betydligt fortare att borra hål i prefabricerad betong med en professionell borrhammare jämfört med en slagborrmaskin. Detta är ett sätt att minimera olägenheterna för dina grannar eftersom ljudet av borrning och bilning i en betongkonstruktion sprider sig långt utanför den egna lägenheten. Tänk på var du borrar, kabelrör med el går i regel lodrätt i väggarna. Se efter var strömbrytare och vägguttag sitter. I taken är det svårare att veta var dessa rör är dragna.

För att låna borrhammaren kontakta
Sten Amberntsson, IOG1 5tr.

sten.amberntsson@comhem.se 070-531 68 68

När du har skrivit in din sökfras, tryck ENTER för att påbörja sökningen...