Brandsäkerhet

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Brandsäkerhet är ett gemensamt ansvar. Börjar det brinna hos dig drabbas även resten av huset. Vid brand kan trapphus rökfyllas snabbt. Om du känner brandrök eller hör en brandvarnare i t ex trapphus skall du undersöka var röken/ljudet kommer från och vid behov larma brandkår (112), samt påkalla uppmärksamhet från alla berörda boende. Du måste göra allt du kan för att förhindra brand, larma, hjälpa och minska skador.[/vc_column_text][vc_spacer size=”25px”][vc_column_text]Håll personliga ägodelar borta från trapphus, entré och källarutrymmen. Trapphusen och källarutrymmen ska vara fria från lösa föremål enligt gällande brandföreskrifter, föreningens trivselregler, föreningens fastighetsförsäkring och styrelsebeslut. Trapphusen är din utrymningsväg i händelse av brand och räddningspersonalens väg in.[/vc_column_text][vc_spacer size=”25px”][vc_column_text]Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att förvara pulkor, cyklar eller barnvagnar i trapphuset eller i källarutrymmen. Det försvårar även för städpersonalen. Av trivsel- och brandskäl placerar du dörrmattan och skor på insidan av lägenhetsdörren.

Om du tycker att brandföreskrifterna inte efterföljs enligt ovan uppmanas du att kontakta styrelsen som tar frågan vidare.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_heading title=”Vid brand” color=”#444444″ position=”left”][vc_column_text]Om trapphuset är rökfyllt vid en brand hos grannen kan du vänta i din lägenhet tills branden är släckt eller få hjälp att utrymma via fönster med räddningstjänstens stegutrustning.
Om du måste ta dig ut till följd av en brand ska du hålla dig så långt ner mot golvet som möjligt eftersom röken stiger uppåt. På vägen ut ska du stänga dörrar efter dig för att hejda brandspridningen. Det är viktigt att alla i familjen, även barnen, känner till utrymningsvägarna.[/vc_column_text][vc_spacer size=”25px”][vc_heading title=”Brandvarnare” color=”#444444″ position=”left”][vc_column_text]Alla lägenheter skall vara utrustade med minst en brandvarnare. Alla boende måste skaffa sig kunskaper om åtgärder i händelse av brand och förebyggande av brand. Boende rekommenderas dessutom att ha en 6 kg pulverbrandsläckare, brandfilt och spisvakt. Brandsläckare finns i varje trapphus vid entrédörren samt i tvättstugorna. Du måste själv skaffa dig kunskap om hur man använder brandsläckaren.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *