Flagnande fasad på Msg 6

Som flera av er säkert sett så har den nymålade fasaden på MSG 6 inte ”fäst” ordentligt utan börjat flagna. Fasadfirman har informerats och ska såklart åtgärda det snarast möjligt – otillräckligt underarbete/tvätt är trolig orsak.

Ny belysning i garaget

Nu är den nya led-belysningen på plats i garaget. Förutom att den minskar vår elräkning så är nu ljuset mycket bättre och man slipper trycka på knappen för att den ska gå igång!