Som flera av er säkert sett så har den nymålade fasaden på MSG 6 inte ”fäst” ordentligt utan börjat flagna. Fasadfirman har informerats och ska såklart åtgärda det snarast möjligt – otillräckligt underarbete/tvätt är trolig orsak.

När du har skrivit in din sökfras, tryck ENTER för att påbörja sökningen...