Kallelse till föreningsstämma i BRF Tegelladan 1

Föreningsstämma för verksamhetsåret 2018 kommer att hållas måndag 27 maj kl 18.30 i Brf Munkens möteslokal på Grubbensringen 17.

Material kommer att distribueras innan stämman till var och en.

Efter stämman blir det mingel & eftersnack på vår fina gård!

Välkomna!

Styrelsen
styrelsen@tegelladan.com