Ingen förhöjd Radon hos oss i Tegelladan

Eftersom det skrivits mycket om radon i tidningarna på sistone, där bla en fastighet på Kungsholmen har figurerat så tänkte vi bara förtydliga resultaten från vår senaste mätning som genomfördes och rapporterades till Stockholm Stads Miljöförvaltning under vintern 2018/19 . Resultaten var betryggande – långt under gränsvärdena.

Vi genomförde mätning i 14 av våra 50 bostäder, instruktionerna är att minst 20% av bostäderna ska mätas. Mätningarna genomfördes spritt i hela fastighetskroppen, på olika adresser och olika våningar för att få en så heltäckande mätning som möjligt. Det ska tilläggas att i vår fastighet har vi inga bostäder med direkt markkontakt – alla bostäder har antingen en lokal eller allmänna utrymmen som källare eller garage under sig – det i sig minskar risken av läckage av markradon in i bostäderna.

Gränsvärdena för långtidsexponering i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft. Värdena som uppmättes i vår fastighet låg mellan 10 och 30 becquerel i årsmedelvärde. Som referens kan nämnas att radonhalten över öppen mark utomhus är mellan 10 och 100 (enligt Wikipedia). Slutsatsen är att vi inte behöver oroa oss för Radon i bostäderna.