Driftstart av postboxar

Den 21/3 godkändes våra nya postboxar av postmästaren och därmed är de klara för användning.

Boende på Ivan Oljelunds gränd kan använda sina postboxar from den 22/3 2017. På Maria Sandels gränd påbörjas användningen något senare eftersom alla måste få en bricka.

Hur gör man? Lägg brickan på sådan av boxen. Er box lyser då blått. Öppna boxen med vredet på Er låda. Stäng därefter.

Eventuella fel e-postas till styrelsen.

/Styrelsen