För åtgärd: Grillar

Hej alla ni som förvarar grillar i portiken!

Städning pågår inför vintern, så var vänliga att ta bort din grill. Detta bland annat för att underlätta vid snöröjning.

Gäller även den grill som fortfarande står på gården!