Glöm inte stänga dörrarna

En vänlig påminnelse till alla att se till att dörrarna till gården inte står öppna.

Tänk på att det viktigt att dörrarna till gården och i entreerna hålls stängda om ingen har dem under uppsikt. Speciellt viktigt är det såklart på nätterna!

Ser ni en dörr som står öppen och ingen är i närheten så gör en insats och stäng den. Det är lätt att glömma – så låt oss alla hjälpas åt att se till att inga obehöriga kan komma in i huset.