Julbrev 2019

Styrelsen vill med Julbrevet informera om händelser i föreningen sedan årsstämman i maj 2019.

Fint på gården till advent och se upp med adventsljusen

I adventstider ökar antalet bränder. Lämna aldrig levande ljus obevakade. Kungsholmens Brandförsvar uppmanar samtliga boende att säkerställa att man har fungerande brandvarnare och att byta batterierna en gång per år. Brandförsvaret rekommenderar också de boende att ha en brandfilt och en brandsläckare hemma. Under 2018 delade föreningen ut brandfiltar till alla medlemmar, då vi har några kvar är du som inflyttad under året och ej erhållit någon välkommen att höra av dig.

Av brandsäkerhetsskäl ska entré, trapphus och källarutrymmen vara tomma på föremål. Trapphusen är din utrymningsväg i händelse av brand och räddningspersonalens väg in. Vid brand är framkomligheten livsviktig. Om du tycker att brandsäkerheten inte uppfylls föreslår vi att du kontaktar dina grannar så att ni tillsammans kan skapa ett säkert boende. Du kan självklart alltid ta kontakt med styrelsen om du inte vill ta i frågan på egen hand.

Snöskottning

Inför vinterns stundande snö är samtliga medlemmar välkomna att bistå med snöskottning framför våra portar. Snöskyffel finns på varje entréplan.

Gården

Upprustning har påbörjats och fortsätter under våren.

Nya medlemmar i föreningen

Fem stycken bostadsrätter har överlåtits till nya medlemmar 2019. Föreningen välkomnar två nya medlemmar på MSG6, en på IOG3 och två nya medlemmar på IOG5.

Uthyrda lokaler

Ingen förändring av lokalhyresgäster 2019.

Fastigheten Brädstapeln 13 och 16 (Trygg Hansa-huset)

Föreningen har informerat medlemmarna under de senaste åren att Stockholms stad arbetar med att ändra detaljplanen för fastigheten Brädstapeln 13 och 16 (Trygg Hansa-huset). Baserat på medlemmarnas input har föreningen vid ett antal tillfällen framfört synpunkter och överklagat den föreslagna detaljplaneförändringen.

Trapphusrenoveringen

Är i stort klar. Polering av trapporna i trapphusen kommer att ske inom kort. Slutbesiktning är beställd, därefter kommer diverse anmärkningar att åtgärdas.

OVK

OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) har genomförts under hösten. Ett antal anmärkningar har noterats och behöver åtgärdas. Berörda medlemmar kommer att kontaktas.

Teknisk besiktning av fastigheten samt utvecklings- och underhållsåtgärder 2019)

Den årliga tekniska besiktningen av fastigheten utfördes i juni 2019. Resultatet visar att fastigheten är i gott skick men som vanligt finns en mängd saker som behöver åtgärdas som samtliga förs in i underhållsplanen. De största utvecklings- och underhållsåtgärderna 2019 har varit upprustningen av de fem kvarvarande trapphusen. I garaget har elbilsladdare installerats på samtliga platser. Utöver detta har det varit löpande åtgärder för ventilation, hissar, V/A sanitet (spolning stammar mm) och upprustning av innergården.

Skyddsrummet i fastigheten

Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB) har besiktigat skyddsrummet som finns i fastigheten. Detta var första besiktningen sedan fastigheten uppfördes. Ett mindre antal anmärkningar noterades som kommer att åtgärdas innan årsskiftet.

Föreningens hemsida

På www.tegelladan.com finns mycket information om föreningen i form av stadgar, årsredovisningar och föreningens trivselregler som besvarar många frågor i vardagen samt om ni planerar väsentlig renovering av er lägenhet. På hemsidan finns en möjlighet att anmäla sig som mottagare av ”Föreningen informerar” för den som är intresserad där styrelsen löpande informerar om mindre händelser i föreningen.

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt kräver godkänd ansökan

Styrelsen uppmanar alla som vill hyra ut i andra hand att först få en godkänd ansökan från styrelsen.

Arbetsinsatser i föreningen 2020

Den medlem som kan och vill bidra i det arbetet är välkommen att kontakta valberedningen eller styrelsen.

Föreningens ekonomi 2019 och avgifter 2020

Föreningen har stabila kassaflöden. Föreningen genomförde en amortering om 1,5 MKR 2019. Genomsnittlig räntesats på föreningens fastighetslån är ca 0,657 (november 2019) och samtliga lån är på 3 mån STIBOR. Avgifter för bostadsrätter och garageplatser för 2020 är oförändrade.

God Jul och Gott Nytt År!

Med vänlig hälsning,

Brf Tegelladan 1 styrelsen@tegelladan.com