Påminnelse – alla med förråd på MSG 2/IOG1!

Till samtliga förrådsinnehavare i Skyddsrummet mellan MSG 2 och IOG 1

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska enligt lag kontrollera skyddsrum. 

Skyddsrummet på Maria Sandels Gränd 2 kommer att kontrolleras den 24/6 kl 8.

Vid detta tillfälle behöver samtliga förråd vara tillgängliga. 

Berörda förråd är: 551, 671,672,552,662,541,561,661,562,651,652,433,462och 641.

Vänligen återkoppla snarast till styrelsen på mail styrelsen@tegelladan.com att ni antingen lämnar förrådet öppet den 24/6 kl 8 eller lämnar nycklarna till ansvarig i styrelsen. Dokument från MSB bifogades ursprungligen om detta önskas igen, vänligen kontakta styrelsemailen.

 

Hälsningar, 

Brf Tegelladan 1

Maria Sandels gränd 2

www.tegelladan.com