Renovering av fastighetens ytterdörrar

För er information: 

Måleriexpress AB kommer snart att påbörja renovering av fastighetens alla ytterdörrar.

Planerad start är torsdag 4/6. Med reservation för att startdatum kan bli lite uppskjutet.