Störningar hos Tele2 kan även påverka våra porttelefoner

Några boende har anmält problem med porttelefonen och vi har identifierat att problemet har att göra med Tele2s störningar i sitt nät. Obeservera att det endast är sporadiska problem men om ni väntar besök så kan det vara bra att hålla lite extra uppsikt så att era gäster kan komma in.