Takarbeten – måsskydd

Anticimex kommer att arbeta på taket med start 10/6 fram till 13/6. De ska montera nät på våra fyra plana tak för att förhindra måsar att bygga bo.
Störningarna kommer att vara minimala men de kommer att vara synliga på taken.