Anticimex kommer att arbeta på taket med start 10/6 fram till 13/6. De ska montera nät på våra fyra plana tak för att förhindra måsar att bygga bo.
Störningarna kommer att vara minimala men de kommer att vara synliga på taken.

När du har skrivit in din sökfras, tryck ENTER för att påbörja sökningen...