Uppdaterad information om ordinarie stämma

Styrelsen har beslutat att årets stämma ska genomföras utan närvaro av medlemmar för att undvika smittspridning. Vi har därför alla fått information och formulär i våra postfack så att vi kan utöva vårt inflytande utan att närvara.

Detta upplägg är det som rekommenderas av Riksbyggen och Fastighetsägarna. Möjligheten att genomföra stämman på detta sätt skapades av en ny lag som klubbades i Riksdagen förra veckan.

Stämman kommer genomföras den 27/5 med enbart Stämmo-ordförande, protokoll-justerare och valberedning närvarande. Era poströster måste vara inlämnade senast den 26/5! Ni kan skicka dem med posten, ni kan lägga dem i Tegelladans brevlåda eller så kan ni skanna dem och maila in dem. Detaljerad information finns i materialet som är utdelat.

Hoppas detta är första och sista gången vi behöver göra det på detta sätt och om ni har några frågor så kontakta gärna oss i styrelsen!