Vänligen förvara ej personliga saker i trapphuset!

Vid underhållsbesiktning av huset 2020-05-07 noterades att det förekommer en hel del personliga saker i trapphusen: 

  • dörrmattor
  • cyklar 
  • barnvagnar 
  • skor
  • blomkrukor

Vänligen hjälp oss i styrelsen att bedriva vårt systematiska brandsäkerhetsarbete och se till att detta avlägsnas.

Vi påminner även samtliga att se över er förvaring av brandfarliga vätskor:

  • Dessa får inte förvaras i förrådsutrymmet eller i garaget
  • De ska förvaras i lägenheten i högst 10 liters behållare (sprayburkar och gasolflaskor får vara högst 5 liters storlek)

Och om du förvarar något utanför ditt eget förråd, vänligen avlägsna även detta.

Tack för bra samarbete!