Vid underhållsbesiktning av huset 2020-05-07 noterades att det förekommer en hel del personliga saker i trapphusen: 

  • dörrmattor
  • cyklar 
  • barnvagnar 
  • skor
  • blomkrukor

Vänligen hjälp oss i styrelsen att bedriva vårt systematiska brandsäkerhetsarbete och se till att detta avlägsnas.

Vi påminner även samtliga att se över er förvaring av brandfarliga vätskor:

  • Dessa får inte förvaras i förrådsutrymmet eller i garaget
  • De ska förvaras i lägenheten i högst 10 liters behållare (sprayburkar och gasolflaskor får vara högst 5 liters storlek)

Och om du förvarar något utanför ditt eget förråd, vänligen avlägsna även detta.

Tack för bra samarbete!

När du har skrivit in din sökfras, tryck ENTER för att påbörja sökningen...