Löpande information från ombyggnad av Trygg Hansa huset

LA-gruppen som ansvarar för ombyggnationen av Trygg Hansa huset informerar varje vecka vad som planeras göras på byggplatsen. För de som är intresserade har vi nu en länk i den högra marginalen på sidan ”Föreningen informerar” här på hemsidan. Om ni har frågor eller åsikter om arbetena som ni vill att Styrelsen ska framföra till byggherren så framför det på styrelsen@tegelladan.com eller direkt till ansvarig – sara.anselius@la-gruppen.se.