Styrelsen

Den nya styrelsen har nu haft sitt konstituerande möte.

Ny ordförande är Mats Israelsson, Tomas Lundberg fortsätter som ekonom och Johanna Kullenberg Bring fortsätter som sekreterare.

Ledarmöter inklusive ansvarsområden:

Maria Johansson – lokalhyresgäster inklusive garageplatser.

Anders Lindunger – kontaktperson vid ombyggnation i bostadsrätt.

Lena Sköld – Fastighetens underhåll samt brandskydd.

Håkan Arpegård – Fastighetens drift.

Väl mött! Ni når oss via styrelsen@tegelladan.com

Utrymning av garaget fredag 28/5 kl 08:00-15:00

På grund av städning av garaget uppmanas du att tillfälligt utrymma garaget under denna tid. Risken är annars att ditt fordon skadas och att du hindrar att städningen kan utföras.

Tack för bra samarbete!//Styrelsen

Uppdatering om Garaget

Tidigare har det meddelats att föreningen sagt upp hyreskontraktet med Brf. S:t Erik som hyrt tretton av garageplatserna i vårt garage. Anledningen är att vår kö till garaget har växt mycket snabbt de senaste åren och det fanns medlemmar som stått över tre år utan att få en parkeringsplats. Att i den situationen hyra ut platser externt var inte förenligt med föreningens stadgar och styrelsens uppdrag.

Uppsägningen skedde i god tid innan hyreskontraktet gick ut för snart två år sedan för att våra grannar skulle ha god tid på sig att hitta alternativa parkeringsplatser. Styrelsen har inte förrän nu kunnat ge ett definitivt datum när platserna blir tillgängliga då S:t Erik i sista stund begärde uppskov med utflyttningen hos hyresnämnden. Detta gjorde att de köpte sig ytterligare fyra månader i väntan på att hyresnämnden skulle ha tid för förhandling i ärendet. I förra veckan kom hyresnämndens dom som gav avslag på uppskovsbegäran och beslut att deras bilar skulle flyttas ut omedelbart.

Under tiden sedan uppsägningen har kön ytterligare dubblats vilket bara bekräftar att beslutet som togs år 2019 var det rätta. Detta gör att vi nu kommer kunna erbjuda alla medlemmar som står i garagekön en plats – faktiskt är det så att det ser ut att gå precis jämnt ut.

Vi väntar fortfarande på att få låsbrickorna från Brf. S:t Erik men alla ni som står i garagekön kommer bli kontaktade inom kort för kontraktsskrivning och få tillgång till er parkering så snart det är möjligt.

Tyvärr har några av de som tidigare hyrt parkeringsplats reagerat mycket negativt på uppsägningen och hört av sig till oss och uttryckt det som att uppsägningen har ”kommit som en överraskning” trots den långa framförhållningen. Kommunikationen till Brf. S:t Eriks medlemmar har sköts av deras styrelse utan vår inblick eller påverkan. Tydligen har också medlemmar från Brf. S:t Erik kontaktat enskilda medlemmar i vår förening och gjort antydanden om att uppsägningen av hyreskontraktet var felaktig samt spritt lösa rykten om hur uppsägningen skulle kunna påverka vår förening negativt ur ekonomisk synpunkt. Den nuvarande Styrelsen vill därför passa på att försäkra er medlemmar att vi och tidigare inblandade styrelser har varit mycket noggranna med hur uppsägningen skett, hur vi har informerat och diskuterat med hyresgästen Brf. S:t Erik och att vi genom hela processen har använt oss av extern juridisk kompetens för att säkerställa att vi gör allt enligt reglerna. Om ni som medlemmar har frågor så hör gärna av er till någon i styrelsen eller på styrelsen@tegelladan.com så förklarar och tydliggör vi gärna.

Med vänlig hälsning Styrelsen Brf Tegelladan 1

Äntligen godkänd OVK

Nu har vi fått godkänt på OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Besiktningen genomfördes redan i slutet på 2019 men på grund av pandemin kunde inte ventilationskontrollanterna komma tillbaka och besiktiga de få punkter som behövde åtgärdas för att vi skulle få godkänt. Det har de nu gjort och vi har intyg på att vår ventilation uppfyller alla krav. Nästa OVK är 2024.

Com Hem blir Tele2

Tele2 och Com Hem har gått ihop och heter nu Tele2.

Ni behöver inte göra något. För oss boende i Tegelladan fortsätter allt att fungera precis som tidigare utan att vi behöver göra något. Ert tv-utbud och eventuella övriga tjänster kommer att fungera som vanligt. Vi kommer alla att informeras av Tele2 separat via e-post eller brev. Framtida fakturor och information kommer att skickas från Tele2.

För mer information gå in på tele2.se/tele2-hus.

Administrativ avgift vid tilldelning och byte av garageplats införs

I samband med bytet av ekonomisk förvaltare så har styrelsen gått igenom alla kostnader som är relaterade till förvaltningen och beslutat att införa en avgift som täcker kostnaden för köhantering och kontraktsskrivning av garageplatser. Det innebär att vid tilldelning av ny plats eller byte av plats så utgår det härmed en engångsavgift på 1195 kr plus moms. Detta är en engångskostnad vid kontraktsskrivning och den gäller alla typer av platser. Den depositionsavgift som tidigare funnits för låsbrickor till garaget har tagits bort.