Mobila Miljöstationen kommer till Norra Agnegatan/Flemingatan torsdag 11 februari klockan 18.45–19.15

Mobila miljöstationen kommer till Norra Agnegatan/Flemingatan torsdag 11 februari klockan 18.45–19.15

Passa på att lämna ditt farliga avfall hos dem!

Nästa gång de kommer förbi är samma tid 5 maj.

Exempel på vad du kan lämna till mobila miljöstationen som du inte kan lämna i föreningens soprum:

  • Batterier och bilbatterier.
  • Bekämpningsmedel, insektssprej, träskyddsmedel och ogräsmedel.
  • Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.
  • Färg-, lack- och limrester samt nagellack.
  • Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
  • Kvicksilverhaltiga material, exempelvis äldre febertermometrar.
  • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
  • Oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
  • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
  • Sprejburkar, hårsprej, sprejdeodorant och aerosolsprej.