Ny ekonomisk förvaltare från 2021-04-01

Vår nya förvaltare av föreningens ekonomi heter Nabo och i och med det har vi nytt bankgironummer.

För betalning av april månads avgift – använd den avi du fått i postlådan från Nabo. Du som i fortsättningen vill betala med e-faktura eller autogiro finner information hur detta görs i den information som gått ut tillsammans med avin från Nabo.

Nabo har en medlemsportal där du ser dina avier, ändrar aviseringsmetod av dessa samt ser information om er lägenhet och eventuella lokaler/parkeringsplatser: https://portal.nabo.se/kundportal/start

Här finns information om hur du ändrar aviseringssätt av din avi: https://youtu.be/6li6Hfpzq7M 

Här finns en genomgång av Nabos medlemsportalen