Styrelsen

Den nya styrelsen har nu haft sitt konstituerande möte.

Ny ordförande är Mats Israelsson, Tomas Lundberg fortsätter som ekonom och Johanna Kullenberg Bring fortsätter som sekreterare.

Ledarmöter inklusive ansvarsområden:

Maria Johansson – lokalhyresgäster inklusive garageplatser.

Anders Lindunger – kontaktperson vid ombyggnation i bostadsrätt.

Lena Sköld – Fastighetens underhåll samt brandskydd.

Håkan Arpegård – Fastighetens drift.

Väl mött! Ni når oss via styrelsen@tegelladan.com