Uppdatering om Garaget

Tidigare har det meddelats att föreningen sagt upp hyreskontraktet med Brf. S:t Erik som hyrt tretton av garageplatserna i vårt garage. Anledningen är att vår kö till garaget har växt mycket snabbt de senaste åren och det fanns medlemmar som stått över tre år utan att få en parkeringsplats. Att i den situationen hyra ut platser externt var inte förenligt med föreningens stadgar och styrelsens uppdrag.

Uppsägningen skedde i god tid innan hyreskontraktet gick ut för snart två år sedan för att våra grannar skulle ha god tid på sig att hitta alternativa parkeringsplatser. Styrelsen har inte förrän nu kunnat ge ett definitivt datum när platserna blir tillgängliga då S:t Erik i sista stund begärde uppskov med utflyttningen hos hyresnämnden. Detta gjorde att de köpte sig ytterligare fyra månader i väntan på att hyresnämnden skulle ha tid för förhandling i ärendet. I förra veckan kom hyresnämndens dom som gav avslag på uppskovsbegäran och beslut att deras bilar skulle flyttas ut omedelbart.

Under tiden sedan uppsägningen har kön ytterligare dubblats vilket bara bekräftar att beslutet som togs år 2019 var det rätta. Detta gör att vi nu kommer kunna erbjuda alla medlemmar som står i garagekön en plats – faktiskt är det så att det ser ut att gå precis jämnt ut.

Vi väntar fortfarande på att få låsbrickorna från Brf. S:t Erik men alla ni som står i garagekön kommer bli kontaktade inom kort för kontraktsskrivning och få tillgång till er parkering så snart det är möjligt.

Tyvärr har några av de som tidigare hyrt parkeringsplats reagerat mycket negativt på uppsägningen och hört av sig till oss och uttryckt det som att uppsägningen har ”kommit som en överraskning” trots den långa framförhållningen. Kommunikationen till Brf. S:t Eriks medlemmar har sköts av deras styrelse utan vår inblick eller påverkan. Tydligen har också medlemmar från Brf. S:t Erik kontaktat enskilda medlemmar i vår förening och gjort antydanden om att uppsägningen av hyreskontraktet var felaktig samt spritt lösa rykten om hur uppsägningen skulle kunna påverka vår förening negativt ur ekonomisk synpunkt. Den nuvarande Styrelsen vill därför passa på att försäkra er medlemmar att vi och tidigare inblandade styrelser har varit mycket noggranna med hur uppsägningen skett, hur vi har informerat och diskuterat med hyresgästen Brf. S:t Erik och att vi genom hela processen har använt oss av extern juridisk kompetens för att säkerställa att vi gör allt enligt reglerna. Om ni som medlemmar har frågor så hör gärna av er till någon i styrelsen eller på styrelsen@tegelladan.com så förklarar och tydliggör vi gärna.

Med vänlig hälsning Styrelsen Brf Tegelladan 1