Arbete med nya postboxar och nytt passeringssystem

Under januari påbörjas arbetet med att installera och montera nya postboxar och nytt inpasseringssystem. Information om hur det fungerar kommer sättas upp eller delas ut.

/Styrelsen