Information om förändringar av Trygg-Hansahuset

Styrelsen har tidigare informerat om de förändringar av Trygg-Hansahuset som är under bearbetning. Inom de närmsta dagarna kommer information delas ut i medlemmarnas brevlådor.

Kommunen har ställt ut ett planförslaget på Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4 dit man kan gå och titta. Utställningen är mellan den 22 november och den 20 december.
Handlingarna i ärendet är utställda för granskning vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset. Ytterligare information om projektet finns på Stockholms stads hemsida och planförslaget visas även på Stadsbyggnadskontorets hemsida: www.stockholm.se/detaljplaner

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2009-04274&docview=1#stage4

Fastighetsägaren har också information om projektet på sin hemsida: http://bradstapeln.se/projektet-bradstapeln/