Rengöring av fasad pågår från mitten av oktober

Företaget Tresson rengör vår fasad med högtrycksspolning. Arbetet genomförs i etapper på olika fasaddelar. De stora balkongerna rengörs från mossa – eftersom denna missfärgar fasaden.
/Styrelsen