Tillåtet att grilla igen

Idag hävde Stockholm förbudet grilla på egna tomten vilket innebär att det är fritt fram att grilla på gården igen.

Tänk på säkerheten och följ instruktionerna från trivselreglerna:

Grillning

Det är tillåtet att grilla vid grindarna mot Grubbensringen. Den som tänder grillen ansvarar och garanterar säkerheten. Grillen ska vara bemannad från tändning till dess att den är släckt. Grillkol kan glöda 24 timmar eller mer efter grillning. Efter grillning ställs den släckta grillen i portiken (passagen mot Carl Gustaf Lindstedts gata mellan soprummen). I portiken får det dock inte förvaras tändvätska, grillkol och dylikt. Säkerställ att grillen är helt släckt innan du lämnar den. Kolet slängs i en väl försluten påse som hushållssopor. Grillen ska inte stå kvar på gården.