Administrativ avgift vid tilldelning och byte av garageplats införs

I samband med bytet av ekonomisk förvaltare så har styrelsen gått igenom alla kostnader som är relaterade till förvaltningen och beslutat att införa en avgift som täcker kostnaden för köhantering och kontraktsskrivning av garageplatser. Det innebär att vid tilldelning av ny plats eller byte av plats så utgår det härmed en engångsavgift på 1195 kr plus moms. Detta är en engångskostnad vid kontraktsskrivning och den gäller alla typer av platser. Den depositionsavgift som tidigare funnits för låsbrickor till garaget har tagits bort.