Com Hem blir Tele2

Tele2 och Com Hem har gått ihop och heter nu Tele2.

Ni behöver inte göra något. För oss boende i Tegelladan fortsätter allt att fungera precis som tidigare utan att vi behöver göra något. Ert tv-utbud och eventuella övriga tjänster kommer att fungera som vanligt. Vi kommer alla att informeras av Tele2 separat via e-post eller brev. Framtida fakturor och information kommer att skickas från Tele2.

För mer information gå in på tele2.se/tele2-hus.