JULBREV 2020

Då närmar sig detta märkliga år sitt slut och jul- och nyårshelgerna nalkas. Kanske kommer ovanligt många stanna hemma och fira i vårt gemensamma hus i år? Oavsett var ni kommer befinna er, se till att ta hand om varandra så ses vi 2021. Här kommer traditionsenligt lite tankar och information från styrelsen lagom till jul.

Nu är det dags att byta batterier i brandvarnarna om ni inte gjort det redan! I adventstider ökar antalet bränder. Brandförsvaret rekommenderar att byta batterierna en gång om året oavsett om de fungerar eller ej. Se också till att ni har en brandfilt och en rejäl brandsläckare hemma.

Vi passar på att påminna om att entré, trapphus och källarutrymmen vara tomma på föremål. Trapphusen är räddningspersonalens väg in och din utrymningsväg i händelse av brand, framkomligheten är livsviktig. Vi vill från styrelsens sida tacka er alla för detta sköts oftast otroligt bra i vårt hus – men vi fortsätter påminna för det är så viktigt!

Snöskottning

I vår förening hjälps vi åt med snöröjning framför våra portar – det är viktigt att vi ser till att inte vi som bor i huset eller våra gäster halkar och slår sig. Snöskyffel, borste och vägsalt finns på varje entréplan.

Gården

Ni har väl uppmärksammat de nya fina krukorna utanför vår grind mot Grubbensringen? Nu inför julen så är de julpyntade och fina. Tillsammans med belysningen på utsidan av grinden, som sattes upp för ett tag sedan så blev det ett lyft för den lilla ytan med bänkar som leder in till vår fina gård.

Nya medlemmar i föreningen

Sedan höstbrevet så har vi fått en ny medlem på Ivan Oljelunds gränd 5. Vi välkomnar Charlotta till vårt hus.

Uthyrda lokaler

Inga förändringar i lokalhyresgäster har skett under hösten. Vi har en lokal – den på Grubbensringen 8 som kommer bli ledig under våren. Vi kommer lägga ut den till uthyrning i början på året och om ni vet någon som kan vara intresserad att hyra så hör gärna av er till styrelsen.

Förändringar i området

Renoveringen av fastigheten Brädstapeln 13 och 16 (Trygg Hansa-huset) fortsätter. Tillsammans med vår grannförening så lyckades vi stoppa planerna på att använda Carl-Gustaf Lindstedts gata som lagringsyta av byggmaterial. Vi publicerar löpande information om renoveringen här på hemsidan – det finns en länk till höger som kontinuerligt uppdateras.

Den tidigare planerade påbyggnaden på Trygg Hansa-huset är stoppad, den nya detaljplanen blev underkänd i mark- och miljödomstolen. Det bör innebära att faran är över för denna gång men Styrelsen fortsätter bevaka ärendet.

Under november månad bildades ”Föreningen för S:t Eriksområdets bevarande” i vilken alla bostadsrättsföreningarna i området är välkomna som medlemmar. Målet med föreningen är att aktivt arbeta för att försvara S:t Eriks områdets unika arkitektur och miljö. Specifikt kommer fokus ligga på att påverka den planerade byggnationen där S:t Eriks Ögonsjukhus ligger idag. Brf Tegelladan är medlem i föreningen.

Cykelrummen

Nu är det sista chansen att kontakta styrelsen för att få tillbaka saker som omhändertogs vid städningen i cykelrummen. Om ingen hör av sig så anses cyklar och annat vara övergivna och kommer säljas eller skänkas bort.

Underhåll

Tack alla för att ni hjälpte till att inte använda avloppen när rören i garaget byttes. Det gick bra och under nästa år kommer vi genomföra en extra besiktning av fastighetens stammar för att säkerställa att vi fångar liknande skador i ett tidigare skede. Vi återkommer under våren med information om renovering av balkongräcken och eventuell målning av fönster.

Förvaltning

Arbetet med att hitta en ny förvaltare fortsätter enligt plan. Styrelsen har tagit in offerter från flera utvalda företag och arbetet att välja kommer slutföras under första kvartalet 2021. Bytet av förvaltning sker första april.

Garageplatser

Kön till platserna i vårt garage har stadigt blivit längre de senaste åren. Därför tog styrelsen under 2019 beslutet att minska det antal platser som föreningen hyr ut till grannföreningen brf S:t Erik. Målet är att kunna erbjuda alla medlemmar som önskar en plats i vårt garage i januari. Då grannföreningen inte har accepterat vår uppsägning kan det dra ut på tiden. Vi kommer meddela köande medlemmar om status framöver.

Värme

Under senhösten har vi fått skruva upp värmen i huset för att säkerställa att alla lägenheter har ett behagligt inomhusklimat. Uppvärmningskostnaden är en av föreningens största kostnader så vi uppmanar alla att justera värmen i lägenheterna till rimlig nivå med sina termostater. Vi bevakar löpande hur värmekostnaderna utvecklas.

Föreningens hemsida

Om det är någon som ännu inte har angett sin mailadress på hemsidan så gör gärna det. Utseendet på hemsidan har ändrats något pga uppdateringar i den tjänst vi använder. Förslag på hur hemsidan kan bli bättre mottages tacksamt.

Arbetsinsatser i föreningen 2021

Den medlem som kan och vill bidra i styrelsearbete är som alltid välkommen att kontakta valberedningen eller styrelsen. Det finns alltid saker att göra.

Föreningens ekonomi 2020 och avgifter 2021

Föreningen har stabila kassaflöden från avgifter och hyror. Föreningen genomförde en amortering om 1,5 MKR 2020. Efter några år av renoveringar och större underhåll så ser 2021 ut att bli ett lugnare år. Avgifter för bostadsrätter och garageplatser för 2021 planeras hållas oförändrade.

God Jul och Gott Nytt År!

Brf Tegelladan 1, styrelsen@tegelladan.com