Påbyggnad av Trygg Hansa huset stoppad

Sedan planerna för att bygga om och bygga ytterligare våningar på Trygg Hansa huset presenterades har vår bostadsrättsförening tillsammans med ett stort antal andra föreningar, privatpersoner och andra expertinstanser uttalat sig mot planerna.

I april 2018 antog staden en ny detaljplan för kvarteret Brädstapeln som möjliggjorde en tillbyggnad på 2-3 ytterligare våningar. Föreningen överklagade ärendet till Mark- och Miljödomstolen och även denna gång var det många som överklagade. Nu har Mark- och Miljödomstolen underkänt den förändrade detaljplanen – ändringarna var alldeles för stora. Därmed är tillbyggnaden stoppad.

Styrelsen vill speciellt tacka alla medlemmar som engagerat sig och hjälpt till med överklagan. Vi fortsätter att följa utvecklingen men passar på att njuta av framgången.

För den som är mer intresserad bifogas här en kopia av domen.