Byte av portkod

Styrelsen har beslutat att byta omgående byta portkod. Den nya portkoden gäller fr. o .m onsdagen den 26 augusti, den gamla portkoden kommer att fungera t.o.m måndag den 31 augusti.

NY KOD: XXXX

Samtliga dörrar skall alltid vara stängda och låsta till fastigheten. I synnerhet mot innergården, där dörrar ofta ställs upp utan att någon är ute på gården.

Vårt område har fått en kraftig ökning av bostadsinbrott enligt information från vår låssmed samt våra grannföreningar. Inbrotten sker vanligen dagtid då förövarna ofta går runt och känner på våra bostadsdörrar i trappuppgångarna, för att se om någon glömt att låsa sin dörr. De har även borrat upp lås för att ta sig in i bostaden.

Styrelsen tittar på uppdateringar av kodlåssystemet.

Vi vill även påminna om vikten att skydda koden, då tjuvarna använder sig av samma teknik som vid bankomater. De sätter upp filmutrustning som är svår att upptäcka.

Årsstämma 20 maj kl. 18:30

Brf Tegelladan 1 håller årsstämma 20 maj kl. 18:30 i Brf Nunnans samlingslokal på Grubbensringen 19. Samtliga medlemmar är välkomna. Kallelse till stämman kommer att skickas ut tidigast en månad innan stämman dvs 20 april och senast två veckor innan stämman dvs 6 maj enligt stadgarna.