Information om planarbete kring Trygg-Hansa huset

Styrelsen har skickat ut information till medlemmarna kring de pågående förändringarna av detaljplanen för fastigheterna Brädstapeln 13 och 16, dvs Trygg-Hansa huset. Observera de tidpunkter som finns i underlagen yttranden.

Handlingarna i ärendet finns hos kommunens Stadsbyggnadskontor:

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2009-04274&docview=1#stage4

Fasadarbeten vecka 33 och 34

Under veckorna 33 och 34 (2016) kommer det att genomföras reparationer av diverse små skador på fasaden. Arbetet genomförs både på innergården och ut mot gatorna. I ett senare skede kommer även en kran användas för att komma högre upp på fasaden.

/Styrelsen

Lån av borrhammare

Rutinen för att låna föreningens borrhammare har ändrats. From juni 2016 skickar du epost till styrelsen om du vill låna borrhammaren.

/Styrelsen

Årsstämma 18 maj 2016, kl. 18:30

Brf Tegelladan 1 håller årsstämma 18 maj kl. 18:30 i Brf Nunnans samlingslokal på Grubbensringen 19. Samtliga medlemmar är välkomna. Kallelse till stämman kommer att skickas ut senast två veckor innan stämman, dvs 4 maj enligt stadgarna.

Städning av garage 12/4 2016

Städning av garaget sker den 12:e april (2016-04-12). Se till så att ditt fordon är borta (gäller även cyklar, mopeder, motorcyklar och annan lös egendom).

Byte av portkod

Styrelsen har beslutat att byta omgående byta portkod. Den nya portkoden gäller fr. o .m onsdagen den 26 augusti, den gamla portkoden kommer att fungera t.o.m måndag den 31 augusti.

NY KOD: XXXX

Samtliga dörrar skall alltid vara stängda och låsta till fastigheten. I synnerhet mot innergården, där dörrar ofta ställs upp utan att någon är ute på gården.

Vårt område har fått en kraftig ökning av bostadsinbrott enligt information från vår låssmed samt våra grannföreningar. Inbrotten sker vanligen dagtid då förövarna ofta går runt och känner på våra bostadsdörrar i trappuppgångarna, för att se om någon glömt att låsa sin dörr. De har även borrat upp lås för att ta sig in i bostaden.

Styrelsen tittar på uppdateringar av kodlåssystemet.

Vi vill även påminna om vikten att skydda koden, då tjuvarna använder sig av samma teknik som vid bankomater. De sätter upp filmutrustning som är svår att upptäcka.

Årsstämma 20 maj kl. 18:30

Brf Tegelladan 1 håller årsstämma 20 maj kl. 18:30 i Brf Nunnans samlingslokal på Grubbensringen 19. Samtliga medlemmar är välkomna. Kallelse till stämman kommer att skickas ut tidigast en månad innan stämman dvs 20 april och senast två veckor innan stämman dvs 6 maj enligt stadgarna.