Årsstämma Onsdag 30 maj, 2018, kl 18:30

Brf Tegelladan 1 håller årsstämma onsdag 30 maj kl. 18:30 i Brf Munkens möteslokal på Grubbensringen 13 KORRIGERING 17 Samtliga medlemmar är välkomna. Kallelse till stämman kommer att skickas ut senast två veckor innan stämman, dvs 16 maj enligt stadgarna.

Uppdaterad: 2018-04-19, 2018-05-30

Information om förändringar av Trygg-Hansahuset

Styrelsen har tidigare informerat om de förändringar av Trygg-Hansahuset som är under bearbetning. Inom de närmsta dagarna kommer information delas ut i medlemmarnas brevlådor.

Kommunen har ställt ut ett planförslaget på Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4 dit man kan gå och titta. Utställningen är mellan den 22 november och den 20 december.
Handlingarna i ärendet är utställda för granskning vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset. Ytterligare information om projektet finns på Stockholms stads hemsida och planförslaget visas även på Stadsbyggnadskontorets hemsida: www.stockholm.se/detaljplaner

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2009-04274&docview=1#stage4

Fastighetsägaren har också information om projektet på sin hemsida: http://bradstapeln.se/projektet-bradstapeln/

Fasadarbeten under april-juni

Uppdaterat 24/5: Arbetena drar ut på tiden till slutet av Juni.

Under april/maj kommer det genomföras fasadarbeten på fasaden vid Grubbensringen 12. Boende på Ivan Oljelunds gränd 5 informeras i separat utskick.

/Styrelsen

Driftstart av postboxar

Den 21/3 godkändes våra nya postboxar av postmästaren och därmed är de klara för användning.

Boende på Ivan Oljelunds gränd kan använda sina postboxar from den 22/3 2017. På Maria Sandels gränd påbörjas användningen något senare eftersom alla måste få en bricka.

Hur gör man? Lägg brickan på sådan av boxen. Er box lyser då blått. Öppna boxen med vredet på Er låda. Stäng därefter.

Eventuella fel e-postas till styrelsen.

/Styrelsen

Nya passersystemet, nya postboxarna och brickor

Installationen av nya passersystemet och nya postboxar har kommit in i slutfasen, bla har nu alla entréer den nya porttelefonen. Brickor kommer delas ut i dagarna – mer om detta anslås i trapphus och meddelas via epost.

Upptäcker ni nått fel anmäler ni det till Styrelsen. Kritiska fel kommer åtgärdas snarast, mindre fel rättas efterhand.

/Styrelsen

Årsstämma onsdag 17 maj 2017, kl. 18:30

Brf Tegelladan 1 håller årsstämma onsdag 17 maj kl. 18:30 i Brf Nunnans samlingslokal på Grubbensringen 19. Samtliga medlemmar är välkomna. Kallelse till stämman kommer att skickas ut senast två veckor innan stämman, dvs 3 maj enligt stadgarna.