Mobila Miljöstationen kommer till Norra Agnegatan/Flemingatan torsdag 11 februari klockan 18.45–19.15

Mobila miljöstationen kommer till Norra Agnegatan/Flemingatan torsdag 11 februari klockan 18.45–19.15

Passa på att lämna ditt farliga avfall hos dem!

Nästa gång de kommer förbi är samma tid 5 maj.

Exempel på vad du kan lämna till mobila miljöstationen som du inte kan lämna i föreningens soprum:

  • Batterier och bilbatterier.
  • Bekämpningsmedel, insektssprej, träskyddsmedel och ogräsmedel.
  • Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.
  • Färg-, lack- och limrester samt nagellack.
  • Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
  • Kvicksilverhaltiga material, exempelvis äldre febertermometrar.
  • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
  • Oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
  • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
  • Sprejburkar, hårsprej, sprejdeodorant och aerosolsprej.

Att tänka på när snön lagt sig på balkongerna

Nu när snön lagt sig djup på Kungsholmen så vill vi bara påminna er som har balkonger att försöka hålla rent från snö närmast väggar och dörrar. Om snö och is får ligga mot fasaden så kan det i värsta fall leda till sprickbildning och fuktskador så ta gärna en skyffel eller en borste och flytta snön som ligger närmast fasaden – passa på nu när den är kall och lätt!

JULBREV 2020

Då närmar sig detta märkliga år sitt slut och jul- och nyårshelgerna nalkas. Kanske kommer ovanligt många stanna hemma och fira i vårt gemensamma hus i år? Oavsett var ni kommer befinna er, se till att ta hand om varandra så ses vi 2021. Här kommer traditionsenligt lite tankar och information från styrelsen lagom till jul.

Nu är det dags att byta batterier i brandvarnarna om ni inte gjort det redan! I adventstider ökar antalet bränder. Brandförsvaret rekommenderar att byta batterierna en gång om året oavsett om de fungerar eller ej. Se också till att ni har en brandfilt och en rejäl brandsläckare hemma.

Vi passar på att påminna om att entré, trapphus och källarutrymmen vara tomma på föremål. Trapphusen är räddningspersonalens väg in och din utrymningsväg i händelse av brand, framkomligheten är livsviktig. Vi vill från styrelsens sida tacka er alla för detta sköts oftast otroligt bra i vårt hus – men vi fortsätter påminna för det är så viktigt!

Snöskottning

I vår förening hjälps vi åt med snöröjning framför våra portar – det är viktigt att vi ser till att inte vi som bor i huset eller våra gäster halkar och slår sig. Snöskyffel, borste och vägsalt finns på varje entréplan.

Gården

Ni har väl uppmärksammat de nya fina krukorna utanför vår grind mot Grubbensringen? Nu inför julen så är de julpyntade och fina. Tillsammans med belysningen på utsidan av grinden, som sattes upp för ett tag sedan så blev det ett lyft för den lilla ytan med bänkar som leder in till vår fina gård.

Nya medlemmar i föreningen

Sedan höstbrevet så har vi fått en ny medlem på Ivan Oljelunds gränd 5. Vi välkomnar Charlotta till vårt hus.

Uthyrda lokaler

Inga förändringar i lokalhyresgäster har skett under hösten. Vi har en lokal – den på Grubbensringen 8 som kommer bli ledig under våren. Vi kommer lägga ut den till uthyrning i början på året och om ni vet någon som kan vara intresserad att hyra så hör gärna av er till styrelsen.

Förändringar i området

Renoveringen av fastigheten Brädstapeln 13 och 16 (Trygg Hansa-huset) fortsätter. Tillsammans med vår grannförening så lyckades vi stoppa planerna på att använda Carl-Gustaf Lindstedts gata som lagringsyta av byggmaterial. Vi publicerar löpande information om renoveringen här på hemsidan – det finns en länk till höger som kontinuerligt uppdateras.

Den tidigare planerade påbyggnaden på Trygg Hansa-huset är stoppad, den nya detaljplanen blev underkänd i mark- och miljödomstolen. Det bör innebära att faran är över för denna gång men Styrelsen fortsätter bevaka ärendet.

Under november månad bildades ”Föreningen för S:t Eriksområdets bevarande” i vilken alla bostadsrättsföreningarna i området är välkomna som medlemmar. Målet med föreningen är att aktivt arbeta för att försvara S:t Eriks områdets unika arkitektur och miljö. Specifikt kommer fokus ligga på att påverka den planerade byggnationen där S:t Eriks Ögonsjukhus ligger idag. Brf Tegelladan är medlem i föreningen.

Cykelrummen

Nu är det sista chansen att kontakta styrelsen för att få tillbaka saker som omhändertogs vid städningen i cykelrummen. Om ingen hör av sig så anses cyklar och annat vara övergivna och kommer säljas eller skänkas bort.

Underhåll

Tack alla för att ni hjälpte till att inte använda avloppen när rören i garaget byttes. Det gick bra och under nästa år kommer vi genomföra en extra besiktning av fastighetens stammar för att säkerställa att vi fångar liknande skador i ett tidigare skede. Vi återkommer under våren med information om renovering av balkongräcken och eventuell målning av fönster.

Förvaltning

Arbetet med att hitta en ny förvaltare fortsätter enligt plan. Styrelsen har tagit in offerter från flera utvalda företag och arbetet att välja kommer slutföras under första kvartalet 2021. Bytet av förvaltning sker första april.

Garageplatser

Kön till platserna i vårt garage har stadigt blivit längre de senaste åren. Därför tog styrelsen under 2019 beslutet att minska det antal platser som föreningen hyr ut till grannföreningen brf S:t Erik. Målet är att kunna erbjuda alla medlemmar som önskar en plats i vårt garage i januari. Då grannföreningen inte har accepterat vår uppsägning kan det dra ut på tiden. Vi kommer meddela köande medlemmar om status framöver.

Värme

Under senhösten har vi fått skruva upp värmen i huset för att säkerställa att alla lägenheter har ett behagligt inomhusklimat. Uppvärmningskostnaden är en av föreningens största kostnader så vi uppmanar alla att justera värmen i lägenheterna till rimlig nivå med sina termostater. Vi bevakar löpande hur värmekostnaderna utvecklas.

Föreningens hemsida

Om det är någon som ännu inte har angett sin mailadress på hemsidan så gör gärna det. Utseendet på hemsidan har ändrats något pga uppdateringar i den tjänst vi använder. Förslag på hur hemsidan kan bli bättre mottages tacksamt.

Arbetsinsatser i föreningen 2021

Den medlem som kan och vill bidra i styrelsearbete är som alltid välkommen att kontakta valberedningen eller styrelsen. Det finns alltid saker att göra.

Föreningens ekonomi 2020 och avgifter 2021

Föreningen har stabila kassaflöden från avgifter och hyror. Föreningen genomförde en amortering om 1,5 MKR 2020. Efter några år av renoveringar och större underhåll så ser 2021 ut att bli ett lugnare år. Avgifter för bostadsrätter och garageplatser för 2021 planeras hållas oförändrade.

God Jul och Gott Nytt År!

Brf Tegelladan 1, styrelsen@tegelladan.com

Påbyggnad av Trygg Hansa huset stoppad

Sedan planerna för att bygga om och bygga ytterligare våningar på Trygg Hansa huset presenterades har vår bostadsrättsförening tillsammans med ett stort antal andra föreningar, privatpersoner och andra expertinstanser uttalat sig mot planerna.

I april 2018 antog staden en ny detaljplan för kvarteret Brädstapeln som möjliggjorde en tillbyggnad på 2-3 ytterligare våningar. Föreningen överklagade ärendet till Mark- och Miljödomstolen och även denna gång var det många som överklagade. Nu har Mark- och Miljödomstolen underkänt den förändrade detaljplanen – ändringarna var alldeles för stora. Därmed är tillbyggnaden stoppad.

Styrelsen vill speciellt tacka alla medlemmar som engagerat sig och hjälpt till med överklagan. Vi fortsätter att följa utvecklingen men passar på att njuta av framgången.

För den som är mer intresserad bifogas här en kopia av domen.

Soprumsupprop! – komprimera era förpackningar!

Okomprimerade förpackningar svämmar över

Som alla märkt så har det varit en smula kaotiskt i soprummen den senaste tiden. Framför allt har det gällt återvinning av pappersförpackningar där kärlen hunnit bli överfulla innan tömning. Ökningen av pappersförpackningar har ökat succesivt under lång tid men Corona gjorde att situationen snabbt urartade – vi beställer hem mer och mer varor och det har inneburit en snabb ökning av pappersförpackningar.

Nu måste vi alla hjälpas åt och komprimera våra förpackningar innan vi slänger dem! Idag betalar vi för att frakta luft får anses vara en onödig utgift.

Under den närmaste månaden behöver vi alla gör vårt bästa för att undvika röran i soprummen och de extra kostnader som extra sophämtning medför om vi fortsätter på samma sätt som idag.

Löpande information från ombyggnad av Trygg Hansa huset

LA-gruppen som ansvarar för ombyggnationen av Trygg Hansa huset informerar varje vecka vad som planeras göras på byggplatsen. För de som är intresserade har vi nu en länk i den högra marginalen på sidan ”Föreningen informerar” här på hemsidan. Om ni har frågor eller åsikter om arbetena som ni vill att Styrelsen ska framföra till byggherren så framför det på styrelsen@tegelladan.com eller direkt till ansvarig – sara.anselius@la-gruppen.se.

Underhållsladdning av fordonsbatterier i garaget

För att få underhållsladda tex. motorcykelbatterier i garaget krävs tillstånd från styrelsen. Detta fås enklast genom att maila till styrelsen@tegelladan.com.

Generellt godkänns underhållsladdning av batterier till trafikförsäkrade fordon med laddare som är godkända till batteritypen. Laddningen bör ske under begränsad tid och självfallet ska inte kablar dras på ett sätt som kan hindra framkomligheten i garaget.

Styrelsen förbehåller sig rätten att koppla ut laddare som inte har tillstånd.

Observera att laddning av elcyklar/elmopeder/elskotrar inte är tillåtet i garaget då det till skillnad från underhållsladdning handlar om högre spänning och cyklarna inte är försäkrade på ett sätt som ersätter skada på andra fordon om en olycka är framme.

/Styrelsen

Höstbrev Tegelladan – 2020

Höst på Grubbensringen

Föreningens traditionella julbrev får nu sällskap av ett höstbrev. Ambitionen är att styrelsen ska sammanfatta det som hänt i styrelsearbetet en gång i kvartalet framöver.

Trots Corona har styrelsearbetet kunnat löpa på som planerat under sommaren. Styrelsen använder nu Microsoft Teams för att dela dokument och ha digitala möten. Styrelsen har möte första tisdagen varje månad och alla medlemmar är välkomna att skicka in frågor eller förslag som man vill att styrelsen ska ta ställning till.

Vi har under sommaren installerat uppkopplade termometrar i fem lägenheter på valda ställen i huset. Termometrarna är kopplade till vårt värmesystem och på så sätt säkerställer vi att vi värmer upp huset effektivt. Om ni har problem med värmen i lägenheten så kontakta styrelsen – det kan bero på en mängd olika saker då vårt system för värme och ventilation är aningen komplicerat.

Äntligen är trapphusrenoveringen och lackering av våra ytterdörrar färdiga. Det blev ett riktigt lyft för hela huset.

Vi har också utfört en kontroll av våra tak och slutsatsen är att de är i prima skick och att inga större åtgärder som tex. målning behövs vilket var skönt.

Hissarna har också fått nya kablar då de gamla hade nått sin maximala livslängd så vi kan fortsatt känna oss trygga när vi tar hissen.

Trädgården har genomgått en rejäl upprustning. Dels har vi bytt trädgårdsentreprenör vilket gjorde att vi fick ner kostnaden för underhållet samtidigt som de fick i uppdrag att ”lyfta” trädgården. Det arbetet fortsätter under våren 2021 – vänta bara, trädgården kommer bli ännu finare. Tack också till de medlemmar som lagt tid med att klippa, rensa mossa, maskrosor och klöver ur gräsmattan mm.! Om någon i föreningen saknar trädgårdsarbete så finns det massor att göra men framförallt – SE TILL ATT VARA PÅ GÅRDEN OCH NJUT!

Nu när hösten vankas så glöm inte plocka in din grill från portiken – den mår inte bra av att stå ute och rosta, dessutom ser det skräpigt ut. För information så har styrelsen plockat bort en del brännbart material (grillkol etc.) som inte får förvaras tillsammans med grillarna, från portiken under sommaren – om någon vill ha tillbaka det så hör bara av er, det finns i säkert förvar.

Vi har bytt städbolag två gånger då vi var mycket missnöjda med vår leverantör. Första bytet visade sig inte bli vad som lovats men nu verkar vi vara på rätt väg. Den nya städfirman började nu efter sommaren. Också när det gäller städningen har vi sänkt kostnaden för städning samtidigt som vi ökat frekvensen på städningen. De renoverade trapphusen och målade golven i källargångarna gör också vår fastighet mer lättstädad.

Medlemmarnas renoveringar av kök och badrum fortsätter vilket ju är positivt – det gör att vår fastighet hålls modern och uppdaterad. Dock uppstår det ibland problem när vatten, avlopp och ventilation ska ändras – se till att ni kontaktar styrelsen innan ni börjar så kan kanske några av felen undvikas. Läs vad som gäller i trivselreglerna.

Köp elbilar! Vi har ju nu laddare på alla parkeringsplatser i garaget och då vi var ute i god tid så säkerställde vi att vi fick halva totalkostnaden för installationen betald av staten. Det känns bra – nu är det bara elbilarna som fattas.

I garaget har vi bytt tre avloppsrör, enligt experterna var det ett fabrikationsfel som gör att rören har rostat igenom trots att de bara är 20 år gamla. Avloppsdoften som har kunnat kännas i källaren och garaget bör nu vara ett minne blott. Tack till alla på MSG-sidan som avstod att använda avloppet under en hel dag – rörfirman var mycket tacksam!

Vi har alla våra kommersiella lokaler uthyrda och ingen av våra hyresgäster har fått problem som gjort att behövt hjälp med hyran under Coronaepidemin. Vi hoppas det fortsätter gå lika bra för våra hyresgäster framgent. Lokalen på Grubbensringen 8 blir ledig i början av nästa år då Arribatech som hyrt den har växt ur lokalerna och flyttar.

Under september sa vi upp vårt kontrakt med Riksbyggen som skött vår ekonomiska och tekniska förvaltning sedan föreningen skapades. Arbetet med att hitta en ny förvaltare har påbörjats. Ambitionen är att öka kvaliteten i förvaltningstjänsterna och samtidigt sänka kostnaderna.

Vi uppskattar verkligen att alla som bor i huset hjälps åt att hålla rent i våra soprum eller Återvinningsrum som det ju faktiskt är! Det är mer och mer sällan som soprumsansvarig i styrelsen behöver ta hand om kartonger som inte vikts ihop innan de slängts eller farligt avfall som färg och annat lämnas bland grovsoporna. BRA JOBBAT ALLIHOP! Senaste tiden verkar dock kartonganvändandet i fastigheten ökat med resultatet att vi kommer öka kartongåtervinningen med ett kärl – EXTRA viktigt att alla viker ihop sina kartonger innan de slängs så att det får plats mer!

Rensningen av cykelrummen blev en succé! Om någon saknar en cykel så finns det fortfarande möjlighet att höra av sig till styrelsen innan de säljs och pengarna går in i föreningens kassa. Alla som behöver sin cykel tillgänglig till vardags kan nu komma in och ut med den utan att behöva klättra och bära. Tänk på att om ni inte använder er cykel regelbundet så uppskattas det om den kan förvaras i lägenhetsförrådet istället för att ta upp plats i cykelrummen.

Fortfarande pågår arbetet att hitta en entreprenör som vill renovera våra balkongräcken och en firma som kan inspektera om våra fönster behöver målas.

Den OVK (obligatorisk besiktning av ventilation) som påbörjades i våras men pausades pga. Corona är nu igång igen och kommer slutföras så fort det går.

Renoveringen av Trygghansahuset går vidare och vi tillsammans med de andra föreningarna i området får löpande information från byggherren om vilka arbeten som planeras och när det eventuellt kan bli störningar. Vi kommer löpande publicera information om det på hemsidan för den som är intresserad. Tillbyggnaden på taket är fortfarande föremål för överklagande och föreningen är kallad till tingsrättsförhandling i ärendet under hösten.

Några boende i ”Ringen” har sammankallat alla bostadsrättsföreningarna i St. Eriks området för ett möte där det ska diskuteras att föreningarna går samman och skapar en ”förening för St. Eriksområdets bevarande”. Bakgrunden är rivningen av Ögonsjukhuset och förslaget på nybyggnation på platsen. Representanter från styrelsen i vår förening kommer vara med på mötet.

Ni som ännu inte prenumererar på nyheter om föreningen på hemsidan bör göra det snarast. Det är sedan något år tillbaka vår huvudsakliga informationskanal. Ni registrerar er e-mailadress här på hemsidan!

Ha en fin fortsatt höst så hörs vi igen när det är dags för ett ”Vinterbrev”.

/Styrelsen (med Niklas Johnsson vid pennan)

Störningar på vår hemsida

Vårt webhotell som hanterar vår hemsida har problem och därför tar det väldigt lång tid för hemsidan att ladda – ibland fungerar det inte alls. Det har varit så ett tag nu men vi har blivit lovade att de har fixat problemen snart…